free site templates

Akce MORAVIA DOG CLUBU z. s .
člen WORLD KENNEL UNION
pro ČR
22. 6. -23. 6. 2019

Náš generální partner VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ, CZ
(www.vystavistefloria.cz)

Generálním mediálním partnerem akce Moravia Dog Clubu,
je Rádio Kroměříž, který celý týden před akcí bude vysílat upoutávky na sobotní akci 5 v 1… tímto moc děkujeme za prezentaci a budoucí spolupráci.

Moravia Dog Club

Uzávěrka přihlášek

I. do 20. 5. 2019 | II. do 10. 6. 2019

I. Uzávěrka – do 20. 5. 2019
Rozhodčí WKU: MAURIZIO STIFANO & MINA FORENZA (Itálie)
AKCE BOERBOEL CLUBU CZ: show + appraisal pro boerboel
SABBS senior appraiser - Karlien GREFF (South Africa)  
Výstavní poplatky, výstavní třídy, bankovní spojení

II. Uzávěrka - do 10. 6. 2019
Markéta SCHWALBE (CZ) - WKU CZ
Výstavní poplatky, výstavní třídy, bankovní spojení

ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Zasílejte na e-mail : akce5v1@seznam.cz
Přihláška ke stažení formát Word, Pdf.
S přihláškou zasílejte fotokopii průkazu o původu psa, doklad o zaplacení výstavního poplatku.
Se zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Magda Moravcová - mobil: +420 777 558850

Výstavní poplatky/exhibition fees

I. Uzávěrka – do 20. 5. 2019 (deadline) výstavní třídy

TŘÍDA Euro
baby, puppy30012
mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (junior, intermedia, open, work, champion)
50020
2. a další pes / 2. and another dog
40016
veterán1506
soutěže2008

Výstavní poplatky/exhibition fees

II. Uzávěrka – do 10. 6. 2019 (deadline) výstavní třídy

TŘÍDA Euro
baby, puppy30012
mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (junior, intermedia, open, work, champion)
65026
2. a další pes / 2. and another dog
50020
veterán1506
soutěže2008

Moravia Dog Club CZ

Bankovní spojení :

Číslo účtu: 2201211292 / 2010 (FIO BANKA)
IBAN: CZ9720100000002201211292
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce. Po připsané platbě na účet spárovanou s vaší přihláškou, vám bude nejpozději do data II. uzávěrky, potvrzen e-mailem příjem přihlášeného psa.

V případě, že ne - prosím kontaktujte nás.
akce5v1@seznam.cz | Magda Moravcová +420 777 558850

Výstavní třídy pro všechny výstavy

 (mimo EUROPEAN CUP CZ)

TŘÍDA MĚSÍCŮ
Baby3 - 6
Dorost / puppy6 - 9
Mladých / junior 9 - 18
Mezitřída / intermedia15 - 24
Otevřená / oppenminimálně 15 měsíců
Pracovní třída / workminimálně 15 měsíců a složené předepsané zkoušky pracovní nebo sportovní
Śampionů / championminimálně 15 měsíců a držitel titulu šampion krásy (národní nebo mezinárodní)
Veteránůnad 8 let

Speciální akce pro plemena:
BOERBOEL, STAROANGLICKÝ BULDOK A AMERICAN BULLY:

Na této pilotní akci 5 v 1, jelikož obě plemena mají 2 výstavy za víkend, je možné, při získání titulu VN1, CAJC, CAC, VT veteránů na obou výstavách, splnit podmínky pro udělení „Šampion štěňat ČR-WKU, JUNIOR ŠAMPIONA ČR WKU, ŠAMPION ČESKÉ REPUBLIKY WKU, VETERÁN ŠAMPIONA ČR WKU“
(aneb 2x titul na místo běžných 3)

Místo konání

 Výstaviště Kroměříž, K Výstavišti 4069/8, 767 01 Kroměříž
(address of the venue)

Parkování bude zajištěno přímo před výstavištěm. Poplatek je 50 kč /1 den.

Parking will be provided directly in front of the Exhibition Center.  The fee is 50 CZK (2 eura) /1 day.
www.vystavistefloria.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji odesláním přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Moravia Dog Clubu z. s., se sídlem Osíčany 16, 798 29 Koválovice, Osíčany, IČO: 05669332, www.moraviadogclub.cz, e-mail.: ballotada@seznam.cz, akce5v1@seznam.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři. 
Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.
Veterinární podmínky:
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá, musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přípustná všem psům a fenám plemen uznávaných WKU a národních plemen, kteří dosáhli stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají vydaný PP ve všech organizacích.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Z výstavy se vylučují feny ve vysokém stupni březosti, jedinci s operativním či jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Posuzuje se podle platného řádu WKU a platných standardů.
V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.
Přihlášky doručené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.(jen ve výjimečných případech a individuálním posouzení požadavku)
Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a na webových stránkách výstavy).
Ve výstavním poplatku je volný vstup pro jednu osobu 1 vystavovaného psa.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Důležitá upozornění:
Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na této veřejné kynologické akci takový pes posouzen. („stop kupírovaným uším „)
Neúčast psa na výstavě nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.

Hodnocení:
Na výstavách se uděluje především tzv. známka. Tedy ohodnocení souladu psa se standardem. Je to podobné jako ve škole – výborná (V), velmi dobrá (VD), dobrá (D), dostatečná (dost) a diskvalifikace, popřípadě známka nehodnocen. U tříd štěňat a dorostu se udělují pouze známky velmi nadějný (VN) a nadějný (N) vzhledem k tomu, že mladí pejsci ještě nejsou dorostlí, a tedy posuzovat plně jejich soulad se standardem plemene prakticky není možné.

Tituly zadávané v rámci posouzení každého plemene psů zvlášť:
CAC – čekatel na titul národní šampion krásy
CAJC – čekatel na titul juniorského šampiona krásy
CACIB – čekatel na titul mezinárodní šampion krásy
BOS – nejlepší pes nebo fena opačného pohlaví, než je BOB
BOB – vítěz plemene

Tituly res. CAC a res. CACIB jsou obvykle největší neznámou pro majitele psů. Získávají je pouze psi a feny, kteří se umístí v rámci své třídy na výstavě jako druzí a mají hodnocení výborný. Za normálních okolností (V FCI-v ČR) jsou to tituly bez praktického dopadu. Ne však tady - pro ty co obdrží 3x r.CAC, mohou je 1x uplatnit a vyměnit za CAC a tím být blíže splnění podmínek národního (českého ) šampiona krásy .
V případě, že pes nebo fena na prvním místě (tedy dostane titul CAC nebo CACIB) už je držitelem titulu národního nebo mezinárodního šampiona, pak tento titul s přívlastkem res. slouží jako by byl udělen plný titul.

Pro získání titulu šampiona je potřebné nasbírat určitý počet CACIBů (pro mezinárodního šampiona), CACů (pro národního šampiona) resp. CAJCů (pro juniorského šampiona).

Adresa

Osíčany 16                    
Koválovice  798 29


Kontakt

Email: ballotada@seznam.cz
Mobil: +420 777 558 850 

Odkazy 

World Kennel Union
Polskie Porozumienie Kynologiczne

Víceprezident WKU pro ČR
Magda Moravcová