Plán výstav 2022

Datum Místo Akce Info Přihlášky
30.4.2022 Koválovice u Tištína Mezinárodní výstava psů - -
4.6.2022 Lovčice u Chlumce Národní výstava psů všech plemen - -
16.7.2022 Koválovice u Tištína Mezinárodní výstava psů všech plemen - -
17.7.2022 Koválovice u Tištína Klubová výstava SAO Choš Chobar - -
3.9.2022 Bílina u Teplic Mezinárodní a národní výstava psů CACIB - WKU - -
4.9.2022 Bílina u Teplic Mezinárodní a národní výstava psů CACIB - WKU - -
10.12.2022 Lovčice u Chlumce Národní výstava psů všech plemen ZDE ZDE

Národní výstava psů všech plemen

SOBOTA 10.12.2022
Lovčice 9, hospoda "U Křížů" - mapa

Uzávěrka přihlášek: 1.12.2022
Později příplatek 200 kč a pouze po předchozí telefonické domluvě.

Moravia Dog Club z.s. pořádá Národní výstavu psů všech plemen

CAC národní vítěz, BOB, BIG, BIS

Na místě zajištěno občerstvení. Čeká na vás bohatá tombola i prodejní stánek s potřebami pro psy.

Parkování zdarma.

Vstupné 30 Kč.

Pozvání přijala rozhodčí:
Zuzana Horáková (CZ)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: "Z důvodu krásných prostor sálu a nové podlahy je opět výstava určena primárně pro malé rasy, které lak podlahy nepoškrábou, nedisponují kovovou výstavní klecí atd.
Nicméně projevila zájem i naše velká plemena a proto bychom jim rádi vyšli vstříc a upřesňujeme: Je možné přihlásit i velkou rasu - nad 45 cm, ale prosím uvažte, že kruh bude venku, vše se odehraje venku a bude se defakto jednat o 2 "menší" oddělené výstavy. Nebude zde tedy klasické finále na skupiny, ale tak jak jste zvyklí např. z krajských a oblastních výstav. Vše se samozřejmě bude odvíjet od počtu přihlášených psů.
Jen žádáme ty, co velkého psa chtějí na této akci vystavit, aby brali plně v potaz prosincové počasí, které opravdu může být jakékoliv, a vše tomu přizpůsobili.
Což se budeme snažit i my, z naší strany - např. předem daným časovým harmonogramem s časem vstupu jednotlivého psa do kruhu. Tím si i majitel může naplánovat příjezd na akci a nemusí tam být od začátku.

Těší se výstavní výbor Moravia dog clubu a všichni z Lovčic.


Výstavní třídy

TŘÍDA MĚSÍCŮ
Štěňata / Baby 3 - 6
Dorost / Puppy 6 - 9
Mladých / Junior 9 - 18
Mezitřída / Intermedia 15 - 24
Otevřená / Open od 15 měsíců
Pracovní třída / work od 15 měsíců
Śampionů / champion od 15 měsíců + držitel titulu šampion krásy (národní nebo mezinárodní)
Veteránů od 7 let

Výstavní poplatky / Exhibition fees

TŘÍDA Euro
baby, puppy 400 16
mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (junior, intermedia, open, work, champion)
800 32
veterán 200 8
soutěže 300 12

Moravia Dog Club CZ

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2601404798/2010 (FIO BANKA)
IBAN: CZ31 2010 0000 0026 0140 4798
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
- zahraniční vystavovatelé mohou platit až na místě

DO POZNÁMKY K PLATBĚ výstavních poplatků POZNAČTE JMÉNO, KTERÉ UVÁDÍTE V PŘIHLÁŠCE (majitele psa) + Lovčice 2022
Jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného v přihlášce.

JEN SOUČASNĚ ZAPLACENÁ PŘIHLÁŠKA BUDE PŘIJATA A ZAŘAZENA K POSUZOVÁNÍ.

Po odeslání přihlášky vám přijde automatický e-mail s potvrzením registrace, který bude obsahovat kopii vámi vyplněných údajů. Pokud se tak nestane, zřejmě jste špatně vyplnili vaši e-mailovou adresu, nebo došlo k technické chybě a přihláška NEBYLA ODESLÁNA.
V případě potřeby nás kontaktujte.

KONTAKT:  Magda Moravcová | +420 777 558 850 | akce5v1@seznam.cz

PROGRAM A HARMONOGRAM

Časy jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo změny.

9:00 - 10:00

PREZENTACE

10:00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

10:00 - 14:00

POSUZOVÁNÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji odesláním přihlášky souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů Správcem Moravia Dog Clubu z. s., se sídlem Osíčany 16, 798 29 Koválovice, Osíčany, IČO: 05669332, www.moraviadogclub.cz, e-mail.: ballotada@seznam.cz, akce5v1@seznam.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v přihlašovacím formuláři.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Veterinární podmínky:
Všechna zvířata musí být klinicky zdravá, musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů. Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přípustná všem psům a fenám plemen uznávaných WKU a národních plemen, kteří dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do určité třídy a mají vydaný PP ve všech organizacích.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.

Z výstavy se vylučují feny ve vysokém stupni březosti, jedinci s operativním či jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Posuzuje se podle platného řádu WKU a platných standardů.

V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.

Přihlášky doručené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.(jen ve výjimečných případech a individuálním posouzení požadavku)

Podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a na webových stránkách výstavy).

Ve výstavním poplatku je volný vstup pro jednu osobu 1 vystavovaného psa.


Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Důležitá upozornění:

Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na této veřejné kynologické akci takový pes posouzen. („stop kupírovaným uším„)

Neúčast psa na výstavě nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.


Hodnocení:
Na výstavách se uděluje především tzv. známka. Tedy ohodnocení souladu psa se standardem. Je to podobné jako ve škole – výborná (V), velmi dobrá (VD), dobrá (D), dostatečná (dost) a diskvalifikace, popřípadě známka nehodnocen. U tříd štěňat a dorostu se udělují pouze známky velmi nadějný (VN) a nadějný (N) vzhledem k tomu, že mladí pejsci ještě nejsou dorostlí, a tedy posuzovat plně jejich soulad se standardem plemene prakticky není možné.

Tituly zadávané v rámci posouzení každého plemene psů zvlášť:
CAC – čekatel na titul národní šampion krásy
CAJC – čekatel na titul juniorského šampiona krásy
CACIB – čekatel na titul mezinárodní šampion krásy
BOS – nejlepší pes nebo fena opačného pohlaví, než je BOB
BOB – vítěz plemene

Tituly res. CAC a res. CACIB jsou obvykle největší neznámou pro majitele psů. Získávají je pouze psi a feny, kteří se umístí v rámci své třídy na výstavě jako druzí a mají hodnocení výborný. Za normálních okolností (V FCI-v ČR) jsou to tituly bez praktického dopadu. Ne však tady - pro ty co obdrží 3x r.CAC, mohou je 1x uplatnit a vyměnit za CAC a tím být blíže splnění podmínek národního (českého ) šampiona krásy.

V případě, že pes nebo fena na prvním místě (tedy dostane titul CAC nebo CACIB) už je držitelem titulu národního nebo mezinárodního šampiona, pak tento titul s přívlastkem res. slouží jako by byl udělen plný titul.


Pro získání titulu šampiona je potřebné nasbírat určitý počet CACIBů (pro mezinárodního šampiona), CACů (pro národního šampiona) resp. CAJCů (pro juniorského šampiona).BUDEME SE MOC TĚŠIT. PROTOŽE BEZ VÁS BY TO NEBYLO ONO.
ALETRNATIVA PRO (NEJEN) ČESKOU KYNOLOGII UŽ MÁ SVÉ JMÉNO:
MORAVIA DOG CLUB, který je tu pro vás a ne vy pro něj.

Adresa

Osíčany 16                    
Koválovice  798 29


Kontakt

Email: ballotada@seznam.cz
Mobil: +420 777 558 850 

Odkazy 

World Kennel Union
Polskie Porozumienie Kynologiczne

Víceprezident WKU pro ČR
Magda Moravcová